Käimlarent OÜ

Kindlustustingimused

Käimlarent OÜ kindlustuskaitse kehtib renditud välikäimlatele,kätepesujaamadele ja urinalidele mis on  Rentniku valduses  Käimlarendi kindlustuskaitse kehtib ainult inventari otseste kahjude puhul(Vargus, Hävimine ,Graffiti ja lõhutud detailid) ning ei laiene kaudsetele kahjudele.

Omavastutus Varguse ja hävimise korral 200 Eur+ käibemaks
Omavastutus graffiti ja lõhutud detailide korral 20 Eur+ käibemaks

Kindlustusjuhtumi korral kohustub rendilevõtja informeerima Käimlarent OÜ esimesel võimalusel kuid mitte hiljem kui 2 tööpäeva jooksul.

Kindlustuskaitse kehtib ainult juhul kui kindlustusmakse on tasutud ja inventar on paigaldatud vastavalt paigaldustingimustele. 

Shopping Cart
Scroll to Top