Paigaldus- ja hooldus tingimused

Paigaldustingimused

 1. Käimla võib paigaldada kõvakattega teest maksimaalselt 7 meetri kaugusele.
 2. Paigaldusauto ei ole varustatud kraanaga. Autojuht paigaldab käimla käsitsi.
 3. Käimlat ei saa tõsta üle aedade ja muude takistuste. Maksimaalne takistus millest saab käimlat üle tõsta on sõidutee äärekivi.
 4. Tellija võib ise käimlat liigutada ka kaugemale kui 7 meetrit kõvakattega teest või tõsta üle aedadade või muude takistuste. Sellisel juhul kohustub tellija transportima käimla tagasi esialgsesse paigalduskohta.
 5. Juhul kui Objekt kuhu käimla tellitakse on varustatud värava või tõkkepuuga peab tellija tagama paigaldus ja hooldusautole ligipääsu objektile.  Ligipääsu puudumisel helistab autojuht tellija kontaktnumbrile. Juhul kui tellija ei vasta või ligipääsu ei taga lahkub auto objektilt ja tasuda tuleb tühisõidu eest mis on võrdne tellitud teenuse hinnaga.
 6. Juhul kui tellija soovitud asukoht ei ole sobiv käimla paigalduseks või ligipääsutee on ohtlik autole võib autojuht keelduda käimla paigaldamisest. Sellisel juhul transporditakse käimla tagasi lattu ja klient tasub tühisõidu eest mis on võrdne käimla transpordi hinnaga
 7. Talvisel ajal peab objektil kus käimla asub olema teostatud lumetõrje.
 8. Juhul kui lume ja libedusetõrje on teostamata võib autojuht keelduda käimla paigaldamisest või äraveost.
 9. Sellisel juhul tasub klient tühisõidu eest mis on võrdne transpordi hinnaga.
 10. Juhul kui tellija süül ei ole võimalik äravedu teostada tasub tellija renti kuni inventari tagastamisega rendiandjale.

Hooldustingimused

 1. Tellija kohustub regulaarse hooldusega tellitud käimlatele tagama ligipääsu tööpäevadel kella 8-17. Regulaarse hoolduse puhul ei teata Käimlarent oü tellijat hooldusest ette vaid teostab hooldusi vastavalt tellitud intervallile.
 2. Juhul kui tellija ei taga käimlale hoolduseks ligipääsu tuleb tasuda tühisõidu eest mis on võrdne hoolduse hinnaga.
 3. Talvisel ajal peab objektil olema hoolduse teostamiseks teostatud lumetõrje.
 4. Talvisel ajal kui käimla kogumismahutis on fekaal külmunud ja survepesu ei saa teostada kasutatakse hoolduse teostamiseks alternatiivseid meetodeid (keemia lisamine kogumispaaki,kuivpuhastus jne)  Kui käimla kogumismahuti on on talvisel ajal täitunud üle poole ja fekaal on külmunud on tellijal õigus nõuda käimla vahetamist uue vastu. Käimla vahetuse hind on võrdne hoolduse hinnaga. 
Shopping Cart
Scroll to Top